Dalies ar saviem draugiem!

Pamatskolas vecākajās klasēs un vidusskolā var sākt apjaust, kuri būs nākamie veiksmīgie politiķi, uzņēmēji un kultūras zvaigznes. Daudzi izcili talanti iet zudumā vai tiek atklāti par vēlu, ja nepastāv efektīvs veids to potenciāla attīstīšanai. Mūsu galvaspilsētā šādu iespēju piedāvā Rīgas Skolēnu dome (RSD), kas ļauj pilnveidot noderīgas prasmes 7.–12. klašu skolēniem.

Plašas izaugsmes iespējas centīgajiem

Rīgas Skolēnu domes misija ir apvienot skolēnu pašpārvaldes (SP) visās pilsētas skolās. Dažās izglītības iestādēs ir stipras SP ar ilgstošām tradīcijām, piemēram, intensīvām pirmsvēlēšanu aģitācijas kampaņām un interesantu pasākumu organizēšanu. Šo skolu aktīvākajiem audzēkņiem dalība RSD ir loģisks solis augšup, lai sasniegtu mērķus, kuriem viņu pašu skola ir kļuvusi par šauru. Citās izglītības iestādēs SP darbojas tikai uz papīra – rudenī var notikt vēlēšanas, taču nekāda aktīva rīcība neseko. Šo skolu audzēkņiem RSD piedāvā iespēju nokļūt uz pirmā pakāpiena, apgūstot pamata iemaņas, piemēram, spēju strādāt komandā, uzdevumu deleģēšanu citiem, kā arī uzdrošināšanos lūgt palīdzību vai informāciju no valsts un pašvaldību iestādēm. Kad ir veikts šis solis, tad paveras iespēja izvēlēties savu prioritāti – vai nu turpināt personisko pilnveidošanos organizācijas iekšienē, kļūstot par Valdes locekli un varbūt pat par RSD prezidentu, vai arī pielietot plašās zināšanas, lai beidzot aktivizētu SP savā skolā.

RSD ikdienas darbu nodrošina vienkārša, bet efektīva struktūra. Organizāciju vada prezidents ar diviem viceprezidentiem. Dažādu nozaru uzdevumus koordinē piecas komitejas, katrai no tām ir savs vadītājs. Šīs komitejas ir: Kultūras, Juridiskā un finanšu, Ārējo sakaru un sabiedrisko attiecību, Sporta, vides un veselības, Izglītības un zinātnes. Ja jaunais aktīvists vēlas organizēt futbola sacensības starp skolām, tad viņš dosies uz Sporta, vides un veselības komiteju. Savukārt topošais PR speciālists savas prasmes var pilnveidot Ārējo sakaru un sabiedrisko attiecību komitejā.

Norobežojas no partijām, tomēr “lielo politiku” ietekmē

Tie, kurus interesē pasākumu organizēšana, var piedalīties to veidošanā. Viņi var izvēlēties plašu aktivitāšu klāstu: no kopsapulcēm, kongresiem, RSD aktīvistus saliedējušiem pasākumiem un Ziemassvētku balles līdz pat tādām akcijām kā „Rīgas sakarīgākais skolotājs,” orientēšanās sacensībām „Žurku skrējiens” un jaunā mācību gada ieskandināšanu „Zem viena jumta” (pasākumu video skaties zemāk). Interesanti, ka RSD eksprezidenti 2009. gadā dibinājuši Rīgas Skolēnu domes Atbalsta fondu. Tam ir sabiedriskā labuma statuss, un tas palīdz finansējuma piesaistē.

RSD biedri neiesaistās partiju jaunatnes nodaļās un ievēro distanci no „lielās” politikas, saglabājot spēju paust objektīvu viedokli. Taču tas nepavisam nepadara RSD par mazāk nozīmīgu spēlētāju patīkamas vides veidošanā mūsu galvaspilsētā. Tādēļ Rīgas pašvaldība, kas ir jauniešu politikas īstenotāja, komunikācijā ar skolām cenšas panākt spēcīgu izglītības iestāžu administrācijas atbalstu savām SP. No administrācijas puses tiek sagaidīts atbalsts vērtīgām SP idejām un sadarbība ar skolēniem viņu problēmu risināšanā. Savukārt audzēkņiem jābūt ar iniciatīvu aktīvi darboties savas skolas labā.

Zemāk vari iepazīties ar RSD ikdienas darbības galvenā atbalstītāja Baibas Vārnas, kā arī ar esošo un bijušo RSD aktīvistu viedokļiem par to, ko vērtīgu jauniešiem ir devusi dalība šajā organizācijā.

Baiba Vārna, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Jaunatnes nodaļas galvenā speciāliste. @Var_na

Sadarbojoties ar Rīgas Skolēnu domi, esmu pārliecinājusies, ka, uzticoties un ļaujot skolēniem kļūdīties, viņi spēj paveikt pārsteidzoši daudz. Nāk prātā daudzi veiksmes stāsti, kad bikli skolēni gada laikā izaug par pašpārliecinātiem un uzticamiem komandas biedriem. Nereti šo skolēnu izaugsme no ierastās rutīnas atšķirīgā, radošā un dinamiskā vidē kļūst par pārsteigumu arī viņu skolām.

Jānis Mellēns, pašreizējais RSD prezidents. @jmelleens

Rīgas Skolēnu dome – mēs esam radošu un aktīvu jauniešu kopa, kas caur komandas darbu, kopīgām sanākšanām, tēju un cepumiem ģenerē idejas, kā tad īsti palīdzēt Rīgas skolēniem. Mēs radām iespējas iegūt nelielu ieskatu “pieaugušo pasaulē.” Tā ir iespēja uzņemties atbildību, strādāt pie projektiem un pasākumiem, kas palīdzēs citiem un arī tev pašam apgūt, uzzināt kaut ko jaunu! Ja tas, ko tu mācies skolā, ir formālā izglītība, tad mēs cenšamies formālo papildināt ar kaut ko brīvāku, varbūt vieglāk saprotamu un noderīgu!

Kārlis Upsavs, RSD prezidents 2012.–2013. @KaarlisUp

Darbojoties RSD, es ieguvu pārliecību par sevi un savu viedokli, prasmi prezentēt savu ideju, komandā panākt vairāk nekā vienatnē, iegūt lieliskus draugus un noderīgus kontaktus sev apkārt, kā arī vispārēju ieinteresētību sabiedrībā noritošajos procesos. Protams, ir vēl vairākas lietas, kas ir nākušas par labu, iesaistoties dažādās avantūrās un piedzīvojumos, piemēram, došanās uz Rīgas domi. Vērts pieminēt, ka tiem, kas ar savu darbu paceļ RSD un cilvēkus sev apkārt, tiek piedāvāta iespēja piedalīties starptautiskos projektos. Tādējādi esmu bijis Somijā, Igaunijā un pat tālajā Taivānā.

Jēkabs Juražs, RSD prezidents 2011.-2012. @Mikels111

RSD man devusi zināšanas neformālajā izglītībā. Reti kura vidusskola pievērš uzmanību šai izglītības formai. Pateicoties RSD, man ir izpratne par reālo darbību komandā, līderību, organizēšanas būtību, konflikta situāciju menedžmentu u.c. iemaņas, kuras nostiprina ikvienu skolēnu kā individuāli spēcīgu personību. Darbošanās SP vai RSD dod iespēju iegūt pieredzi, kas izglīto jauniešus par velti. Šobrīd mācos Rīgas Stradiņa universitātē, un daļu no šeit piedāvātajām zināšanām esmu jau apguvis un praktiski pielietojis RSD darbības laikā.

Santa Kizikova, RSD viceprezidente 2011.-2012. @SantaKizikova

RSD bija kā milzīgs pamats manai attīstībai un izaugsmei. Es ne tikai attīstīju savas spējas darboties komandā, uzņemties atbildību un spēt organizēt savu laiku tā, lai visu paspētu, bet arī, apmeklējot vairākus seminārus un pasākumus, es ieguvu zināšanas par dažādiem cilvēku tipiem, par to, kā vislabāk prezentēt sevi un runāt publikas priekšā, kā arī, kā būt pārliecinātai pašai par sevi. Šīs ir īpašības, kuras tiek novērtētas jebkur dzīvē. Māksla efektīvi komunicēt ar citiem un spēja plānot savu laiku noteikti ir lietas, kuras visas dzīves garumā noderēs un palīdzēs atvieglot ikdienu.

Niks Bērziņš, RSD viceprezidents 2009.–2010. @niksberzins

Man RSD bija kā fantastiska atspēriena platforma, no kuras ielecu NVO vidē. Mainīju savu attieksmi no “ir problēma, jāmeklē kādu, kas zina, kā to darīt” uz “ir problēma, tūlīt atrisināsim”. Sapratu, ka, ja ļoti grib, visu var organizēt un izdarīt. Jauniešiem arī jāsaprot, ka tā nav elitāra organizācija, kas ņem tikai teicamniekus vai tamlīdzīgi. Jebkuram jaunietim ir iespēja atnākt, pierādīt sevi un “izsisties,” ja ir tāda vēlme. Daudzi cilvēki, kurus esmu iepazinis, pārstāvot RSD, bieži noder kā kontakti. Nodibinātas lieliskas attiecības ar sponsoriem, un iegūti daudzi labi draugi.

Aleksejs Dormidontovs, Ārējo sakaru un sabiedrisko attiecību komitejas vadītājs 2010 – 2012. @LexusLatvia

Sākumā RSD nešķita nekas īpašs, taču ar laiku sapratu, ka tur iemācos daudz vairāk noderīgu lietu nekā jebkur citur. Katrs izdzīvotais seminārs nesa un turpina nest ko jaunu un vēl nebijušu. RSD misiju veic jaunieši, kuri sapratuši, ka vēlas darboties ne tikai savā, bet arī citu, sev līdzīgu jauniešu labā. Lielākais, ko ieguvu no dalības RSD, ir pārliecība par idejām. RSD man iemācīja – ja kaut ko vēlies, vienmēr ir iespējams atrast veidu, ka to sasniegt. Un arī palīdzēja saprast, cik realizējams ir nospraustais mērķis. RSD man ļāva skatīt problēmas un iespējas no vairākām pusēm.

Beāte Bēvalde, Kultūras komitejas aktīviste 2007-2014. @BBecis

RSD – man tā ir laime. Liela laime un gods to bijis piedzīvot, pārdzīvot, izlaist caur sevi. Ļaut tai būt daļai no manas dzīves. RSD ir bijis mans atspēriena punkts pirmajiem soļiem dzīvē, ko nu saucu par savu darbu un vaļasprieku. Tā ir pieredze, vērtība un cilvēki, ko es nemainītu ne pret ko un ne pret vienu citu. Tā ir vieta, kur satiekas mazas domas un mazi sapņi, kas pārtop dižos darbos! Tā bija mana iespēja atklāt sevi no visām pusēm gan sev, gan citiem. RSD ir ar tevi vienmēr. Arī ilgu laiku pēc tam, kad pēdējo reizi esi iesaistījies kādā trakā avantūrā vai piedzīvojumā ar lieliskajiem jauniešiem.

https://www.youtube.com/watch?v=QEOhBZI9bqQ


Dalies ar saviem draugiem!